Products

अर्शकाम दूधार्श

अर्शकाम दुधार्श भगंदर आणि पाइल्स मध्ये उष्णता कमी करते.
90%
Available In

धान्वंर्शतर तैलम

धान्वंर्शतर तैलम मुख्यत: बस्ती उपचारासाठी वापरले जाते.
90%
Available In

अर्श तेलम

अर्श तेलम फिशरच्या जखमांना त्वरीत बरे करतो.
90%
Available In

अमृतार्श गुग्गुळ

अमृतार्श गुग्गुळ हे मूळव्याध आणि फिस्टुलामध्ये शास्त्रीय औषध आहे.
90%
Available In

अर्श घृतम

अर्श घृतम हे क्रॉनिक फिशर साठी एक उत्कृष्ट औषध आहे.
90%
Available In

अर्शआरिष्ट

अर्शआरिष्टचा वापर सौम्य ते मध्यम बद्धकोष्ठता, मूळव्याध आणि गुदद्वारासंबंधीचा विष्ठेमध्ये कठोर मल कमी करण्यासाठी केला जातो.
90%
Available In

अर्शकुल टॅब्लेट्स

अर्शकुल टॅब्लेट्स नसांमधील सूज कमी करते, मुळव्याधीत होणारे रक्तस्त्राव नियंत्रित करते.
90%
Available In

अर्शचंद्र कलार्श

अर्शचंद्र कलार्श मूळव्याध आणि फिशर साठी वापरला जातो.
90%
Available In

अर्शठर टॅब्लेट्स

अर्शठर रक्तस्त्राव आणि रक्तस्त्राव नसलेल्या मूळव्याधांमध्ये उपयुक्त आहे.
90%
Available In

अर्शबद्ध वटी

अर्शबद्ध वटी मूळव्याधमध्ये होणारे रक्तस्त्राव नियंत्रित करते.
90%
Available In

अर्शसुवर्ण

अर्शसुवर्ण फिस्तुला मध्ये होणारी सूज कमी करते.
90%
Available In

अर्शस्तंभक

अर्शस्तंभक मूळव्याध आणि फिशरमध्ये होणारे रक्तस्त्राव नियंत्रित करते.
90%
Available In

अर्शफल चूर्ण

अर्शफल चूर्ण सिटझ बाथसाठी अनोस्टमध्ये फिस्टुलामध्ये वापरला जातो.
90%
Available In

अर्शांग लेप

अर्शांग लेप फिस्टुलामध्ये उपयुक्त आहे.
90%
Available In

अविपित्तार्श चूर्ण

अविपित्तार्श चूर्ण गॅस्ट्राइटिस त्वरित आराम करण्यास मदत करते.
90%
Available In

आरोग्यार्श वर्धनी वटी

आरोग्यार्श वर्धनी वटी शरीरातील चयापचय क्रिया सुधारते.
90%
Available In

पाईल्स किट

पाईल्स किट मूळव्याध साठी सर्वश्रेष्ठ औषधी आहे.
90%
Available In

फिस्तूला किट (भगंदर किट)

फिस्तूला किट भागांदर साठी सर्वश्रेष्ठ औषधी आहे.
90%
Available In

भगंदर काढा

भगंदर काढा फिस्तुला साठी सर्वश्रेष्ठ औषधी आहे
90%
Available In

सूतार्श वटी

सूतार्श वटी हे 'पित्ता दोषा' वर कार्य करते आणि छातीत जळजळ, मळमळ, उलट्या, ओटीपोटात वेदना, एपिगस्ट्रिक कोमलता यासारखे लक्षण कमी करते.
90%
Available In

हिंगार्श चूर्ण

हिंगार्श चूर्ण हा अग्निमाद्य आणि शुलावर उत्तम उपाय आहे.
90%
Available In

हितार्श टॅब्लेट्स

हितार्श टॅब्लेट्स मूळव्याधांशी संबंधित वेदना आणि जळजळांपासून आराम देते.
90%
Available In

अर्शलॅक्स ऑइल

आर्शलॅक्स ऑइल हे गोळा येणे, ओटीपोटात वेदना इत्यादींच्या उपचारांमध्ये वापरले जाते.
90%
Available In

अर्शलॅक्स टॅब्लेटस

अर्शलॅक्स टॅब्लेटस शास्त्रीय आयुर्वेदिक औषध आहे.
90%
Available In

चित्रकार्श वटी

चित्रकार वटी म्हणजे पाचन शक्ती वाढवणारा हे मूळव्याध आणि अस्थिबंधु मध्ये भस्म आहे.
90%
Available In