अर्शबद्ध वटी

अर्शबद्ध वटी

60 TABLETS
  • 4.50

  • अर्शबद्ध वटी मूळव्याधमध्ये होणारे रक्तस्त्राव नियंत्रित करते.
Manufacturer : Piles Ayurveda
  • २ ते ४ गोळ्या सरकारी व रात्री कोमट पाण्यासोबत घेणे.
  • टीप : कोणतीही औषधी डॉ. दीपक चौधरी यांच्या सल्ल्याप्रमाणेच घ्यावी.

Related Products