अर्शचंद्र कलार्श

अर्शचंद्र कलार्श

40 TABLETS
  • 4.50

  • अर्शचंद्र कलार्श मूळव्याध आणि फिशर साठी वापरला जातो.
  • मूळव्याध आणि फिशर मध्ये होणारी खाज आणि जळण.
  • पित्ताचा समतोल राखण्यास लाभकारी.
Manufacturer : Piles Ayurveda
  • १ ते २ गोळ्या दिवसातून २ ते ३ वेळा डॉक्टरांच्या सल्ल्याप्रमाणे कोमट दुधासोबत घेणे.
  • टीप : कोणतीही औषधी डॉ. दीपक चौधरी यांच्या सल्ल्याप्रमाणेच घ्यावी.

Related Products